Διαμήκη Κύματα


Τα μαύρα παράλληλα ευθύγραμμα τμήματα αντιστοιχούν στα μόρια του μέσου που ταλαντώνεται. Ο μεταβολέας (slider) που αντιστοιχεί στο Σημείο παρατήρησης 1 μας επιτρέπει να ρυθμίσουμε τη θέση του άξονα του χρόνου στο ταλαντούμενο μέσο.
Προσέξτε ότι το γράφημα δίνει πόσο ανεβαίνει ή κατεβαίνει το παρατηρούμενο σημείο από τη θέση του άξονα.
Η μέγιστη απομάκρυνση από τον άξονα είναι το πλάτος της ταλάντωσης αλλά και το πλάτος του κύματος.
Your browser does not support the canvas tag.

Longitudinal Traveling Wave Html5 Simulation

 

(Συγγραφέας και κάτοχος δικαιωμάτων)Author and copyright holder:

Chiu-king Ng

Feedback/Contact:

phyAA@phy.hk where AA is the prime number following 7

Mirror Site:

https://ngsir.netfirms.com

Last Update:

5-June-2017

 
 
separator