Έργα για το 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας 2021

Αντιπροσωπευτική Εικόνα των Έργων

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κατασκευή ελέγχου ανεμιστήρα, αερόθερμου με αισθητήρα θερμοκρασίας

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κύκλωμα ελέγχου λαμπτήρα μέσω  ρελέ με φωτοαντιστάτη και πυροηλεκτρικό στοιχείο

Αναλυτική περιγραφή του κυκλώματος ελέγχου λαμπτήρα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σύστημα Συναργεμού με αισθητήρα Flex, πυροηλεκτρικό στοιχείο και σειρήνες

Βίντεο

Σύντομη παρουσίαση και των 3 έργων (διάρκεια 8 λεπτά)

Κύκλωμα ελέγχου λαμπτήρα μέσω  ρελέ με φωτοαντιστάτη και πυροηλεκτρικό στοιχείο

Κύκλωμα ελέγχου λαμπτήρα μέσω  ρελέ με φωτοαντιστάτη και πυροηλεκτρικό στοιχείο

Σύντομη παρουσίαση του παραπάνω

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Προσομοίωση σχολιασμένη για την κατασκευή ελέγχου ανεμιστήρα και αερόθερμου