Πώς να δημιουργήσουμε ένα εκτελέσιμο αρχείο σε Python 3.7

1. Εγκατάσταση του πακέτου pip

Κατεβάστε το get-pip.py, προσέχοντας να το αποθηκεύσετε σαν ένα .py αρχείο. Στη συνέχεια εκτελέστε το από το παράθυρο εντολών (cmd)

python get-pip.py

Πιθανόν να χρειάζεστε δικαιώματα διαχειριστή για το παράθυρο εντολών. Αυτό εγκαθιστά το πακέτο pip σε κάποιο κατάλογο όπως

C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\Scripts .

Φροντίστε η διαδρομή του αρχείου να περιέχεται στη μεταβλητή περιβάλλοντος PATH των Windows. Για να γίνει αυτό αρκεί να γράψετε PATH στη γραμμή αναζήτησης των Windows και στη συνέχεια Επεξεργασία και αφού προσθέσετε ; γράψτε τη διαδρομή του καταλόγου που βρίσκεται το εκτελέσιμο pip.

2. Εγκατάσταση του πακέτου Pyinstaller

Γίνεται με την παρακάτω εντολή στον κατάλογο που βρίσκεται το pip, σε ένα παράθυρο εντολών στον κατάλογο αυτό.pip install pyinstaller

3. Εκτελούμε την εντολή

python -O -m PyInstaller --onefile myscript.py

στον κατάλογο που βρίσκεται το myscript.py αρχείο μας. Με την παραπάνω εντολή το εκτελέσιμο αρχείο περιέχει και όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία!(--onefile)