Αισθητήρας αερίων MQ-135

Το στοιχείο του αισθητήρα θερμαίνεται και η αγωγιμότητα αλλάζει με τη συγκέντρωση αερίου.

Ο θερμαντήρας απαιτεί 5V και έχει αντίσταση 31 ohm, οπότε η παροχή ρεύματος πρέπει να παρέχει 200mA ρεύματος για τον αισθητήρα.

Ο αισθητήρας έχει τόσο αναλογική όσο και ψηφιακή έξοδο, η αναλογική έξοδος είναι 0-5V, η ψηφιακή έξοδος είναι συχνότητα που σχετίζεται με την τιμή εξόδου

Είναι αισθητήρας NH3, NOx, αλκοόλης, βενζίνης, καπνού, CO2 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάλυση της  ποιότητας του  αέρα

MQ-1

Οι αισθητήρες διαθέτουν 4 ακίδες: AO - Αναλογική έξοδος, DO - Ψηφιακή έξοδος, GND, VCC-5V

Ο κώδικας Arduino

int sensorPin = A0;
int sensorValue = 0;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(sensorPin, INPUT);
}
void loop() {
 sensorValue = analogRead(sensorPin);
 Serial.println(sensorValue);
}

 

MQ-135  Τιμές αναλογικής εξόδου

κανονικός αέρας 130
Ισοπροπυλική αλκοόλη 700
Αναπτήρας αερίου 760
Βενζίνη 450
Εκπνοή1 150
Εκπνοή2 140