Αισθητήρας υπερήχων

Guyaeruh e5bkyd6qzn

O υπερηχητικός αισθητήρας στέλνει 8 παλμούς 40KHz μέσω των ακροδεκτών τoυ αισθητήρα trig (δεν ακούγεται στον άνθρωπο, είναι υπερήχους).

Οι υπερηχητικοί παλμοί-κύματα  συγκρούονται με ένα αντικείμενο και ανακλώνται προς την άλλη κατεύθυνση.

Ο ακροδέκτης echo λαμβάνουν τους παλμούς υπερήχων και ο αισθητήρας υπολογίζει την απόσταση με βάση τον χρόνο των παλμών.

Ταχύτητα των υπερήχων: 340 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

int trig = 12;
int echo = 11;
long lecture_echo;
long cm;
void setup()
{
pinMode(trig, OUTPUT);
digitalWrite(trig, LOW);
pinMode(echo, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
digitalWrite(trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trig, LOW);
lecture_echo = pulseIn(echo, HIGH);
cm = lecture_echo / 58;
Serial.print("Distance in cm : ");
Serial.println(cm);
delay(1000);
}