Η περιβαλλοντική ομάδα του 2005-2006 του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου

παρουσιάζει