Η περιβαλλοντική ομάδα του 2007-2008 του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου

παρουσιάζει .....................................