ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

                                                                                                              

·         θέματα  Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής για Γ΄ Γυμνασίου 2016 

·         Αποτελέσματα 1ου Πανελλήνιου διαγωνισμού Φυσικής στο Γυμνάσιο και το Δημοτικό 2013

·         Κατασκευή κινητήρα Beakman

 

Επίλυση σχέσεων φυσικών μεγεθών

Παιχνίδι με τις μονάδες μέτρησης

 

Α΄Γυμνασίου                                                              

·         Σημειώσεις Βιολογίας Α΄Γυμνασίου

·         Σημειώσεις Γεωγραφίας Α΄Γυμνασίου

·         Σημειώσεις Φυσικής Α΄Γυμνασίου

·         Φυσική Α΄ Γυμνασίου (διαστημόμετρα)

B' Γυμνασίου

·         Σημειώσεις Γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου

·         Σημειώσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου 

·         Ασκήσεις-Ερωτήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

·         Διαδραστικές ασκήσεις Φυσικής Β΄Γυμνασίου

       1η ομάδα (Μετατροπές μονάδων) 

       2η ομάδα (Μετατροπές μονάδων)  

       3η ομάδα (Δυνάμεις) 

       4η ομάδα (Δυνάμεις)

       5η Ομάδα (Έργο-Ενέργεια)

     

Γ΄Γυμνασίου

·         Σημειώσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου Ερωτήσεις-Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου

·         Διαδραστικές ασκήσεις δυνάμεων αριθμών για Β΄και Γ' Γυμνασίου

.  Συμβατική και πραγματική φορά ρεύματος

 

·         Διαδραστικό πρόγραμμα εντοπισμού επικέντρου σεισμών στα Αγγλικά από τοCalifornia State University San Marcos (Εφαρμογή διάδοσης κυμάτων)

·         Διαδραστικό πρόγραμμα εντοπισμού επικέντρου και έντασης σεισμών (Richter) στα Αγγλικά από Virtual Courseware for Inquiry-based Science Education (Εφαρμογή διάδοσης κυμάτων)

 

 

·         Ύλη εξετάσεων 2011-12 Γεωγραφίας-Φυσικής-Χημείας Β΄Γυμνασίου και Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου

·         Ύλη εξετάσεων 2016-17  Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου

Διδακτέα ύλη Φυσικών Επιστημών Α, Β, Γ τάξης Γυμνασίου 2017-18  

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

·         Διαδραστικοί Πίνακες - TRACEBOARD- Οδηγίες Χρήσης

·         Διαδραστικοί Πίνακες - WhiteBoard_DualPen Οδηγίες Χρήσης [Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου]]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2004-2016

·         Περιβαλλοντικά Προγράμματα 2005-2017

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

·         Μνημόνιο Ενεργειών για την αντισεισμική προστασία των σχολείων

·         Οδηγίες για τους μαθητές του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου

·         Διάγραμμα αποχώρησης 1ου ορόφου για το γυμνάσιο

·         Διάγραμμα αποχώρησης 2ου ορόφου για το γυμνάσιο

·         Διάγραμμα αποχώρησης ισογείου για το γυμνάσιο

·         Σεισμοί-Αίτια-Μέτρηση-Προστασία

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ              

·         ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ

·         ΔΙΟΔΟΙΠώς λειτουργούν 

·         ΠΥΚΝΩΤΕΣΠώς λειτουργούν

·         ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ - Πώς λειτουργούν

·         ΠΛΕΓΜΑ (BREADBOARD)

·         1.LED που αναβοσβήνουν(το κύκλωμα)   2. Συντεταγμένες ηλεκτρονικών στοιχείων τοποθέτησης στο Breadboard

 

ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ARDUINO

               Εισαγωγή στην πλατφόρμα Arduino

Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino

Απλό κύκλωμα LED και αυξομείωση έντασης με PWM

Χρησιμοποιώντας μια φωτοαντίσταση

Υπολογισμός άγνωστης αντίστασης

Σερβοκινητήρας με οδήγηση από ποτενσιόμετρο

Έργα Arduino

Project μέτρηση ανέμου

-Project μέτρηση ύψους βροχής

Project μέτρησης ατμοσφαιρικής πίεσης, θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας

Χρειάζεται η βιβλιοθήκη Adafruit_BMP280_Library-master.zip

Hookup Arduino to Bosch BME280 Sensor I2C

-Project μέτρησης ατμοσφαιρικής πίεσης, θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας σε LCD

Χρειάζεται η βιβλιοθήκη NewliquidCrystal_1.3.4.zip

       

-Project ασύρματης μετάδοσης δεδομένων δέκτης (χρησιμοποιείστε την ψηφιακή θύρα11 για τον δέκτη στο Arduino) 1     πομπός (χρησιμοποιείστε την ψηφιακή θύρα 12 στον πομπό) 2

Χρειάζεται η βιβλιοθήκη   RadioHead

-Παρουσίαση Arduino με μετεωρολογικές εφαρμογές

 -Προγράμματα οδήγησης( Drivers-CH341SER.EXE ) για Arduino Nano

 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Πώς γίνονται οι μετεωρολογικές προβλέψεις

·          ΝΕΦΗ. ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙΡΟ