Το κυριότερο πολλαπλάσιο του μέτρου είναι το χιλιόμετρο (km) που όπως μαρτυρά και το όνομα του ισοδυναμεί με χίλια μέτρα:

 

 

Τα βασικά υποπολλαπλάσια του μέτρου είναι:

-      Το δεκατόμετρο (1dm) δηλαδή το ένα δέκατο του μέτρου και ισχύουν οι σχέσεις:

 

-      Το εκατοστόμετρο (1cm) δηλαδή το ένα εκατοστό του μέτρου και ισχύουν:

 

-      Το χιλιοστόμετρο (1mm) δηλαδή το ένα χιλιοστό του μέτρου:

 

 

-      Το μικρόμετρο (1μm) που είναι το ένα εκατομμυριοστό του μέτρου:

 

 

 

 

 

Υποπολλαπλάσια του δευτερολέπτου είναι:

-      Το μιλισεκόντ (1ms) για το οποίο ισχύουν:

 

 

-      Το μικροσεκόντ (1μs) για το οποίο ισχύουν:

 

 

 

Μήκος

Εμβαδόν

Πολλαπλάσια

1στρέμμα=1000m2

Υποπολλαπλάσια

 

 

 

 

 

 

Μήκος

Εμβαδόν

Πολλαπλάσια

Υποπολλαπλάσια

 

 

 

 

Αν ζητείται η πυκνότητα:

Όταν τα δεδομένα της άσκησης είναι η μάζα m και ο όγκος V και το ζητούμενο είναι η πυκνότητα ρ τότε απλώς εφαρμόζουμε τον τύπο της πυκνότητας π.χ.:

 

 

                             

            

 

 

 

 

 

Προσοχή: πάντα γράφουμε και τις μονάδες μέτρησης της κάθε ποσότητας και κάνουμε πράξεις ξεχωριστά με τους αριθμούς και ξεχωριστά με τις μονάδες.

 

 

 

Αν ζητείται η μάζα:

Όταν τα δεδομένα της άσκησης είναι η πυκνότητα ρ και ο όγκος V ενώ το ζητούμενο είναι η μάζα m του σώματος τότε εργαζόμαστε όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

 

 

                        
Αν ζητείται ο όγκος:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν τα δεδομένα της άσκησης είναι η πυκνότητα ρ και η μάζα m ενώ το ζητούμενο είναι o όγκος V του σώματος τότε εργαζόμαστε όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί: