ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
Βοήθεια*********Βοήθεια σε αρχείο Word
1. Μετατρέψτε σε m μέτρα:
cm= m Χρησιμοποιείστε την τελεία για διαχωριστικό δεκαδικών.

_____________________________________________________________
2. Μετατρέψτε σε cm εκατοστόμετρα:
m= cm

_____________________________________________________________
3. Μετατρέψτε σε min λεπτά:
sec= min

_____________________________________________________________
4. Μετατρέψτε σε sec δευτερόλεπτα:
h= sec

_____________________________________________________________
5. Μετατρέψτε σε h ώρες:
sec= h

_____________________________________________________________`
6. Αν η μάζα ενός σώματος είναι m=66gr και ο όγκος του V=3 cm3, πόση είναι η πυκνότητα του σώματος σε g/cm3;Απάντηση:g/cm3

_____________________________________________________________
7. Αν η πυκνότητα ενός σώματος είναι ρ=9gr/cm3 και ο όγκος του V=3 cm3, πόση είναι η μάζα του σώματος σε g;Απάντηση:g

_____________________________________________________________
8. Αν η μάζα ενός σώματος είναι m=15gr και η πυκνότητα του ρ=5 g/cm3, πόσος είναι ο όγκος του σώματος σε cm3;Απάντηση:cm3

_____________________________________________________________