ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
Βοήθεια*********Βοήθεια σε αρχείο Word
1. Μετατρέψτε σε m2 τετραγωνικά μέτρα:
54 cm2= m2 Χρησιμοποιείστε την τελεία για διαχωριστικό δεκαδικών.

_____________________________________________________________
2. Μετατρέψτε σε cm2 τετραγωνικά εκατοστόμετρα:
m2= cm2

_____________________________________________________________
3. Μετατρέψτε σε Km/h :
m/s= Km/h

_____________________________________________________________
4. Μετατρέψτε σε m/s :
km/h= m/s

_____________________________________________________________
5. Μετατρέψτε σε h ώρες:
sec= h

_____________________________________________________________`
6. Αν η συνολική απόσταση που διήνυσε ένα αυτοκίνητο ήταν s=39m και το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε ήταν t=3 s, πόση ήταν η μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου σε m/s;Απάντηση:m/s

_____________________________________________________________
7. Αν η μέση ταχύτητα ενός σώματος είναι υ=4m/s και το χρονικό διάστημα που κινήθηκε είναι t=4 s, πόσo είναι τo διάστημα που διήνυσε m;Απάντηση:m

_____________________________________________________________
8. Αν η συνολική απόσταση που διήνυσε ένα σώμα είναι s=18km και η μέση ταχύτητα του υ=30 m/s, πόσο χρονικό διάστημα κινήθηκε συνολικά σε min (λεπτά);Απάντηση:min

_____________________________________________________________