Πως διαβάζουμε τις ενδείξεις ενός διαστημόμετρου

1. Ποια είναι η ένδειξη του διαστημόμετρου;

2. Ποια είναι η ένδειξη του διαστημόμετρου;

3. Ποια είναι η ένδειξη του διαστημόμετρου;

 

 

4. Ποια είναι η ένδειξη του διαστημόμετρου;

5. Ποια είναι η ένδειξη του διαστημόμετρου;

 

6. Ποια είναι η ένδειξη του διαστημόμετρου;

7.Ποια είναι η ένδειξη του διαστημόμετρου;

 

 

 

8. Ποια είναι η ένδειξη του διαστημόμετρου;

9. Ποια είναι η ένδειξη του διαστημόμετρου;